Tag Archives: รถแลกเงิน

รถแลกเงิน รถยังมีขับ คืออะไร

รถแลกเงิน รถยังมีขับ คือ การนำรถยนต์ของคุณที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์  อยู่นำรถเข้าไฟแนนซ์หรือธนาคารเพื่อที่จะได้เงินก้อนหรือเงินสดจำนวนหนึ่ง  ทางธนาคารหรือไฟแนนซ์จะทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับทางเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ  และกระทำการผ่อนค่างวดรถยนต์เป็นงวด ๆ ทุกเดือนจนครบตามสัญญาเช่าซื้อโดยที่รถยนต์ก็สามารถใช้งานได้ปกติจึงเรียกได้ว่า รถแลกเงิน รถยังมีขับ รถแลกเงิน รถยังมีขับ สามารถนำรถยนต์มาขอสินเชื่อรถเพื่อให้ได้เงินสดตามความต้องการของแต่ละบุุคคลเผื่อนำไปใช้ในกิจการธุรกิจ  ขยายกิจการ   ลงทุนเพิ่ม   ชำระค่าเทมอค่าเล่าเรียน   เหตุฉุกเฉินต่าง ๆเป็นต้น โดยระยะเวลาในการยื่นเรื่องรถแลกเงิน รถยังมีขับ  กับทางธนาคารหรือไฟแนนซ์นั้นถ้าเอกสารครบ ก็จะใช้เวลาไม่นานมาก  ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลา 5 – 10 วันทำการ รถแลกเงิน รถยังมีขับ  จะได้รับเงินหลังจากโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เข้าธนาคารหรือไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้ว  จึงจะได้รับเงินสด  หรือ รับเป็นเช็คก็ได้ การติดต่อของยื่นเรื่องรถแลกเงิน รถยับมีขับ สามารถติดต่อยื่นเรื่องพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบรถแลกเงิน รถยังมีขับได้ทุกธนาคารที่มีสาขาใกล้ที่พักอาศัย ใกล้ที่ทำงาน ทุกสาขาของธนาคาร … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | Leave a comment