Tag Archives: ทำไม ? ยื่นสินเชื่อรถยนต์ไม่ผ่าน

ทำไม ? ยื่นสินเชื่อรถยนต์ไม่ผ่าน

จัดไฟแนนซ์  ขอสินเชื่อรถยนต์ที่ทำให้ไม่ผ่าน  หรือไม่อนุมัติมาจากสาเหตุหลัก ๆ คือ 1.ติดประวัติเครดิตบูโรในเรื่องของรถยนต์และจักรยานยนต์ รถถูกยึด รถถูกฟ้องขึ้นศาล ค้ำประกันรถยนต์ รถจักรยานยนต์แล้วถูกยึดถูกฟ้อง 2.ติดประวัติผ่อนชำระรถยนต์ค่างวดค้างชำระเกิน60วัน และ มีผ่อนรถยนต์มากกว่า 1 คันอยู่แล้ว 3.ติดประวัติเครดิตบูโรในเรื่องบัตรเครดิต ทิ้งหนี้ไม่ผ่อนชำระเลย 4.ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความขึ้นศาล เรื่องบ้าน เรื่องบัตรเครดิต เรื่องรถยนต์ 5.ในระหว่างตรวจสอบทางสถาบันการเงินโดยการโทรศัทพ์สอบถามข้อมูลส่วนตัว ตอบคำถามผิดจากความเป็นจริง ตอบนอกประเด็น 6.ผู้ค้ำประกัน แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางโทรศัพท์ว่าไม่ยินยอม ไม่พร้อมที่จะค้ำประกันให้แล้ว ด้วยสาเหตุที่กล่าวมานั้น ทำให้ผลอนุมัติในการจัดไฟแนนซ์ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ยกเลิกหรือไม่อนุมัติทั้งสิน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | Leave a comment