Tag Archives: ดอกเบี้ยรถมือสอง

สินเชื่อรถยนต์มือสองเป็นอย่างไร

รถใหม่ป้ายแดงที่ซื้อแบบผ่อน  หรือซื้อด้วยเงินสดถ้ามีการขายรถใหม่ป้ายแดงด้วยวิธีใดก็ตาม ขายให้บุคคลอื่น  หรือขายให้บริษัท  หรือนำรถเข้าไฟแนนซ์ใหม่แล้ว รถใหม่ป้ายแดงก็จะเป็นรถยนต์มือสองไปโดยปริยาย ออกมาในรูปแบบที่บุคคลหรือบริษัททำการซื้อรถป้ายแดงต่อโดยการขอสินเชื่อเข้ามาช่วยในการซื้อแล้วนั้น  จะเป็นการขอสินเชื่อรถยนต์มือสองทุกคันจะถูกเรียกเก็บ VAT 7 % ทุกคัน โดยสินเชื่อรถยนต์มือสองนั้น  จะแบ่งกลุ่มรถยนต์ออก  เป็นรถยนต์กลุ่มตลาดกับรถยนต์ที่ไม่ใช่กลุ่มตลาด กล่าวคือ  รถยนต์ที่จัดอยู่ในกลุ่มตลาดเป็นจำพวกที่เป็นที่นิยม ศูนย์ซ่อมบริการเยอะ อะไหล่หาง่าย เช่น โตโยต้า ฮอนด้าและยี่ห้ออื่น ๆแล้วแต่ไฟแนนซ์จะจัดอยู่ในกลุ่มไหน ถ้าเป็นรถยนต์ในกลุ่มตลาดจะสามารถขอสินเชื่อรถยนต์มือสองได้ยอดที่สูงกว่ารถยนต์ที่ไม่ได้จัดอยู่ในรถกลุ่มตลาด สินเชื่อรถมือสอง  สามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนได้ตั้งแต่ 1 ปี (12งวด) จนถึง 6 ปี (72งวด) หรือ 7 ปี (84งวด)  สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานน้อย โดยเงื่อนไขการเลือกผ่อนในระยะเวลาต่าง ๆ … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | Leave a comment