Tag Archives: จัดไฟแนนซ์

จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ไฟแนนซ์รถยนต์

รถยนต์มือสองผู้ซื้อติอต่อซื้อ-ขายรถ  กับผู้ขาย(กู้เงินธนาคารซื้อรถ)  เรียกว่า  จัดไฟแนนซ์รถยนต์   เจ้าของรถยนต์ที่ซื้อด้วยเงินสด หรือด้วยเงินผ่อนก็ตามนำรถเข้าไฟแนนซ์  จะเรียกว่า  รีไฟแนนซ์    ทั้งการจัดไฟแนนซ์ และ รีไฟแนนซ์รถ  เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สินเชื่อสถาบันการเงิน  คือสินเชื่อรถยนต์ในรูปแบบเช่าซื้อรถยนต์ ข้อแนะนำการ จัดไฟแนนซ์/รีไฟแนนซ์ 1.  ถ้าไม่ต้องการเสียดอกเบี้ยมาก ควรเลือกที่จะผ่อนในระยะสั้น 3-4 ปี 2.  อย่าเลือกระยะที่ผ่อนยาวเกิน 5 ปี เพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 3.  จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง  ไม่ควรขอวงเงินที่สูงเกินจำเป็น 4.  รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ควรเลือกรีไฟแนนซ์ที่ผ่อนไปแล้วครึ่งนึงของระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ 5.  ไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์รถ การขอสินเชื่อกับไฟแนนซ์รถจะต้องมีวินัยในการชำระคืน ก่อนที่จะขอสินเชื่อควรต้องสำรวจความพร้อมของตนเองว่ามีความสามารถในการผ่อนรายเดือนอยู่ที่จำนวนเท่าไรต่อเดือน  และอย่าซื้อรถยนต์ที่มีราคาสูงที่ทำให้ค่างวดสูงกว่าจำนวนเงินที่กันไว้ในการผ่อนรถ รถยนต์ที่ จัดไฟแนนซ์ หรือ … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | Leave a comment