Tag Archives: ขอสินเชื่อรถ

ขอสินเชื่อรถยนต์/จัดไฟแนนซ์ทำอย่างไร

อยากจะขอสินเชื่อรถยนต์  หรือ  จัดไฟแนนซ์  ต้องทำอย่างไร ??? การขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำมาจัดไฟแนนซ์รถยนต์โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1 เตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อ คือ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดเงินฝากหรือสเต็ทเม้น6เดือนล่าสุด สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงิน สำเนารถยนต์คันที่จะซื้อ(ในกรณีที่เป็นรถยนต์มือสอง) 2 เมื่อเตรียมเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องติดต่อทางธนาคารที่จะกู้ วิธีการติดต่อก็สามารถโทรไปสอบถามเบื้องต้นก่อน หรือ เดินทางไปติดต่อเพื่อทำเรื่องกู้เงินธนาคารซื้อรถด้วยตัวท่านเองได้เลย 3 ติดต่อกู้เงินธนาคารได้เซ็นต์เอกสาร เซ็นต์สัญญากู้เงินธนาคารเรียบร้อยแล้วต้องรอผลอนุมัติประมาณ 2 – 5 วันทำการ ช้า หรือ เร็ว ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการตรวจสอบของธนาคาร (ในกรณีที่ซื้อกับทางเต็นท์รถยนต์มือสองหรือโชว์รูมรถใหม่ เค้าจะนัดเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเซ็นเอกสาร เซ็นต์สัญญากู้เงินธนาคารให้) 4 เมื่อทราบผลการกู้เงินธนาคารซื้อรถอนุมัติผ่าน – กรณีรถยนต์ใหม่ป้ายแดงก็จะนัดชำระเงินดาวน์และนัดรับรถยนต์อีกครั้งในกรณีที่ไม่มีรถ – กรณีรถยนต์มือสองทางเต้นท์รถมือสองก็จะเรียกท่านไปทำสัญญาซื้อขายรถยนต์มือสองให้สมบูรณ์ … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | Leave a comment