Tag Archives: กู้ซื้อรถ

กู้เงินซื้อรถ

อยากมีรถ แต่ไม่สามารถซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดได้จึงจำเป็นต้องกู้เงินซื้อรถโดยมีขั้นตอนการกู้เงินธนาคารซื้อรถยนต์ดังนี้ 1 เตรียมเอกสารในการขอกู้เงินธนาคารซื้อรถ คือ บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, สมุดเงินฝากหรือสเต็ทเม้น6เดือนล่าสุด, สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงิน, สำเนารถยนต์คันที่จะซื้อ(ในกรณีที่เป็นรถยนต์มือสอง) 2 เมื่อเตรียมเอกสารกู้เงินธนาคารครบเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องติดต่อทางธนาคารที่จะกู้ วิธีการติดต่อก็สามารถโทรไปสอบถามเบื้องต้นก่อน หรือ เดินทางไปติดต่อเพื่อทำเรื่องกู้เงินธนาคารซื้อรถด้วยตัวท่านเองได้เลย 3 ติดต่อกู้เงินธนาคารได้เซ็นต์เอกสาร เซ็นต์สัญญากู้เงินธนาคารเรียบร้อยแล้วต้องรอผลอนุมัติประมาณ 2 – 5 วันทำการ ช้า หรือ เร็ว ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการตรวจสอบของธนาคาร (ในกรณีที่ซื้อกับทางเต็นท์รถยนต์มือสองหรือโชว์รูมรถใหม่ เค้าจะนัดเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเซ็นเอกสาร เซ็นต์สัญญากู้เงินธนาคารให้) 4 เมื่อทราบผลการกู้เงินธนาคารซื้อรถอนุมัติผ่าน – รถใหม่ป้ายแดงก็จะนัดชำระเงินดาวน์  และนัดรับรถยนต์ – รถยนต์มือสอง  ทางเต้นท์จะเรียกท่านไปทำสัญญาซื้อ-ขายรถยนต์ให้สมบูรณ์ พร้อมท่านต้องชำระเงินดาวน์และสามารถรับรถยนต์ไปใช้งานได้ทันที การกู้เงินซื้อรถไม่ใช่เรื่องแปลก  … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | Leave a comment