เตรียมความพร้อมขอสินเชื่อ

สำหรับท่านที่กำลังจะทำการขอสินเชื่อรถยนต์  อาจมีความกังวลใจว่าสินเชื่อที่ท่านได้ขอไปนั้นจะได้รับการอนุมัติหรือไม่  และต้องทำอย่างไรให้การขอสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าหลักในการพิจารณาสินเชื่อรถยนต์ ของสถาบันการเงินนั้นๆ ใช้ข้อมูลใดๆ เพื่อพิจารณาบ้าง

1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ รายได้ หลักแหล่งที่อยู่อาศัย ภาระหนี้สินด้านอื่นๆ

2. ประวัติข้อมูลเครดิต โดยทางสถาบันการเงินที่ท่านได้ทำการขอสินเชื่อรถยนต์นั้น จะมีการเช็คประวัติจากข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

3. เงื่อนไขของสถาบันการเงินแห่งนั้นๆ ซึ่งจะไม่แตกต่างกันมากนัก

4. ปัจจัยด้านอื่นๆ

ถ้าหากผู้ขอสินเชื่อ มีประวัติเครดิตที่ดี มีการงานที่ดี รายได้เหมาะสม ไม่มีภาระหนี้สินมากเกินไป การขอสินเชื่อนั้นๆ ย่อมได้รับการอนุมัติโดยง่าย  ในทางกลับกัน ถ้าท่านมีประวัติเครดิตที่ไม่ดี ผิดนัดชำระบ่อยครั้ง  อาชีพการงานไม่ชัดเจน  รายได้ไม่มั่นคง การขอสินเชื่อให้ได้รับการอนุมัตินั้น ก็อาจจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้น หรือท่านอาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในจำนวนที่สูงขึ้น นั่นเอง

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.