รีไฟแนนซ์กับธนาคาร

การรีไฟแนนซ์ หรือการขอสินเชื่อรถยนต์กับธนาคารนั้น อาจจะเรียกได้หลายแบบต่างกันไป เช่น รถแลกเงิน เงินติดล้อ จำนำทะเบียนรถยนต์ไม่โอนเล่ม ซึ่งเราก็คงได้ยินบ่อยๆ ตามโฆษณาในสื่อต่างๆ โดยทั้งหมดนี้จะจัดอยู่ในรูปแบบของการรีไฟแนนซ์ ทั้งสิ้น โดยผุ้ที่จะมีสิทธิ์ในการยื่นขอรีไฟแนนซ์จะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ และทำการติดต่อธนาคารเพื่อทำการรีไฟแนนซ์ ลักษณะแบบนี้จะเรียกว่ายื่นขอรีไฟแนนซ์ แต่ถ้าเป็นบุคคลที่มาขอสินเชื่อรถยนต์โดยไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นั้น จะไม่เรียกว่ารีไฟแนนซ์ แต่จะเรียกว่าเป็นการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ โดยดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ โดยมีการโอนเปลี่ยนมือในกรรมสิทธิ์นั้นไปแล้ว

รีไฟแนนซ์รถยนต์แบ่งออกเป็น

1. รีไฟแนนซ์รถยนต์กับทางธนาคาร โดยเจ้าของรถมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้น แล้วมีความต้องการที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ของตนเอง โดยติดต่อขอสินเชื่อรถยนต์กับทางธนาคารที่ต้องการรีไฟแนนซ์โดยพิจารณาเงื่อนไขของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด  โดยระยะเวลาการรีไฟแนนซ์รถยนต์จะแต่งต่างกันไปในแต่ละธนาคาร  ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารนั้นๆ มีการพิจารณาสินเชื่อรถยนต์ จัดไฟแนนซ์ให้กับท่านได้รวดเร็วเพียงใด  ระยะเวลาของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ในกรณีที่เจ้าของรถยนต์มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แล้วต้องการรีไฟแนนซ์ จะใช้เวลาในการรีไฟแนนซ์ อยู่ที่ 3-7 วัน จึงจะแล้วเสร็จ เจ้าของรถจึงจะสามารถรับเงินจากการรีไฟแนนซ์รถยนต์ของตนเองได้

2. รีไฟแนนซ์รถยนต์กับทางธนาคาร  โดยเจ้าของรถยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นั้น แต่ยังผ่อนอยู่กับทางไฟแนนซ์ ส่วนมากเมื่อจะทำการรีไฟแนนซ์รถยนต์ในลักษณะแบบนี้ จะโดนปฏิเสธจากทางธนาคารหรือไฟแนนซ์ต่างๆ ในการรีไฟแนนซ์ โดยผู้ต้องการจัดไฟแนนซ์ในลักษณะนี้คงต้องติดต่อกับทางไฟแนนซ์ใหม่ซึ่งจะจัดไฟแนนซ์ให้ท่านได้ผ่านโดยง่ายกว่าไฟแนนซ์เดิมที่ท่านทำอยู่  การรีไฟแนนซ์ในลักษณะแบบนี้ท่านต้องทำการชำระยอดหนี้กับทางไฟแนนซ์เดิมให้เรียบร้อยก่อนจึงจะจัดไฟแนนซ์กับทางไฟแนนซ์แห่งใหม่ได้  การรีไฟแนนซ์แบบนี้จะมีส่วนต่างของเงินสดให้กับเจ้าของรถไปใช้จ่ายได้อีกก้อนหนึ่งด้วย การคิดจำนวนเงินในการรีไฟแนนซ์รถยนต์ครั้งใหม่คำนวณจากยอดหนี้เก่าที่ยังติดค้างไฟแนนซ์อยู่ หักจากการจัดไฟแนนซ์ใหม่ ถ้ายอดของการรีไฟแนนซ์ใหม่มากกว่าก็จะเหลือเงินสดในการรีไฟแนนซ์รถยนต์นี้   แต่ถ้ายอดหนี้จากไฟแนนซ์เก่ามีมากว่าการจัดไฟแนนซ์ใหม่ก็จะไม่เหลือเงินสดให้ท่านเจ้าของรถ ท่านก็ควรผ่อนต่อไปสักระยะหนึ่งจึงจะสามารถทำการรีไฟแนนซ์ใหม่ได้

หลักการรีไฟแนนซ์รถยนต์แบบง่ายๆ

ท่านควรจะมีหน้าที่การงานที่ชัดเจน ตรวจสอบที่มาของรายได้ มีรายได้สม่ำเสมอโดยการเข้าบัญชีธนาคารไว้เสมอๆ ในทุกๆ เดือน และประวัติการผ่อนชำระต่างๆ ควรเป็นปกติ ไม่ล้าช้าหรือมีค้างส่ง ก็จะทำให้การรีไฟแนนซ์รถยนต์ของท่านประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ

สถาบันการเงินที่สามารถรีไฟแนนซ์รถยนต์

1. รีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารทิสโก้

2.รีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารธนชาต

3. รีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารไทยพาณิชย์

4.รีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน

5.รีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารกสิกรไทย

นอกจากสถาบันการเงินข้างต้นแล้ว ท่านสามารถรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้กับบริษัทที่รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หรือรับรีไฟแนนซ์รถยนต์อื่นๆ ได้อีก ขอให้ศึกษาข้อมูลการรีไฟแนนซ์รถยนต์ให้ลึกซึ้งท่านก็จะ สามารถรีไฟแนนซ์รถยนต์ของท่านได้อย่างง่ายดายและประหยัดงบประมาณในการดำเนินการรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้นๆ

 

 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.