ติดไฟแนนซ์อยากเปลี่ยนชื่อ โอนสิทธิ

ท่านอาจมีปัญหาเรื่องรถติดไฟแนนซ์  หรืออยากเปลี่่ยนชื่อ  หรือต้องการโอนสิทธิ์รถยนต์ไปให้บุคคลอื่น  เพราะว่าต้องการที่จะซื้อบ้านหรือคอนโด ติดต่อยื่นเรื่องขอสินเชื่อบ้านหรือคอนโดเรียบร้อยแล้วแต่ได้รับคำตอบว่ามีชื่อติดผ่อนรถกับไฟแนนซ์อยู่

เพื่อที่จะให้สินเชื่อบ้านหรือคอนโดได้รับการอนุมัตินั้น  ต้องทำการปิดภาระรถติดไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากมีภาระผ่อนรถติดไฟแนนซ์อยู่จึงทำให้มีภาระ
มีหลายท่านที่ช่วยคนรู้จัก ช่วยญาติพี่น้อง ในการให้ยืมชื่อเช่าซื้อรถยนต์แทน อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ณ เวลานั้นไม่ได้คิดอะไรมากมาย แต่ในเวลาต่อมามีความต้องการที่จะซื้อที่พักอาศัยเป็นของตัวเอง ก็ติดต่อยื่นขอสินเชื่อบ้านหรือคอนโด  ก็ประสบกับปัญหารถติดไฟแนนซ์คันที่เคยได้ช่วยเหลือใครคนหนึ่งไว้ทำให้เครดิตที่ขอกู้สินเชื่อบ้านหรือคอนโด  ไม่เพียงพอจึงต้องทำการปิดภาระรถติดไฟแนนซ์หรือรถติดไฟแนนซ์อยากเปลี่ยนชื่อไปเป็นบุคคลอื่นเสียแล้ว

รถติดไฟแนนซ์อยู่อยากเปลี่ยนชื่อหรือต้องการโอนสิทธิรถไปเป็นชื่ออื่น

* สอบถามเงื่อนไขไฟแนนซ์รถในการเปลี่ยนชื่อ  หรือโอนสิทธิ์ว่ามีข้อกำหนดรายละเอียดอะไรบ้าง อย่างไรบ้าง รถติดไฟแนนซ์ผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์รถที่ใดสอบถามได้โดยตรงเพราะแต่ละไฟแนนซ์รถนั้นมีความแตกต่างด้านข้อกำหนด

* รถติดไฟแนนซ์อยากเปลี่ยนชื่อโดยการขายรถยนต์ให้กับทางเต็นท์รถมือสอง  เพื่อเป็นการปิดภาระรถติดไฟแนนซ์อยู่โดยการขายรถให้แก่เต็นท์รถมือสอง  และให้ทางเต็นท์รถปิดบัญชีเช่าซื้อรถยนต์ให้เรียบร้อยเพื่อลดภาระในการผ่อนรถติดไฟแนนซ์

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ ต้องการรถติดไฟแนนซ์อยู่อยากเปลี่ยนชื่อคือ เริ่มผ่อนไม่ไหว การชำระค่างวดรถยนต์มีการค้างค่างวด  จนไม่มีกำลังในการผ่อนก็จะเป็นการค้างค่างวดเข้างวดที่2 งวดที่3 ทางสถาบันการเงินก็จะมีหนังสือติดตาม ทวงถามค่างวดรถยนต์ ถ้าไม่มีการชำระค่างวดก็จะมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายตามมาคือ รถถูกยึด โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่ติดค้างชำระค่างวดหลายๆงวด ก็จะใช้วิธีรถติดไฟแนนซ์อยากเปลี่ยนชื่อเพื่อเริ่มต้นผ่อนใหม่
โอนสิทธิ์รถยนต์  เป็นการขอสินเชื่อรถอีก 1 ทางเลือก เอกสารที่ใช้เหมือนกับการขอสินเชื่อรถยนต์ จัดไฟแนนซ์รถยนต์ หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ โดยข้อกำหนดในการโอนสิทธิรถติดไฟแนนซ์  ส่วนใหญ่เมื่อโอนสิทธิ์เรียบร้อยทางสถาบันการเงิน  หรือไฟแนนซ์รถจะเรียกเก็บค่างวดล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามควรสอบถามและทำความเข้าในการที่โอนสิทธิ์รถติดไฟแนนซ์อยู่ให้เข้าใจดีเสียก่อน

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.