ผ่อนไฟแนนซ์หมดแล้วทำอย่างไรต่อ?

เมื่อผ่อนรถตามระยะเวลาของสัญญา  จนครบจำนวนที่ต้องชำระคืนให้กับทางไฟแนนซ์เรียบร้อย   ทางไฟแนนซ์จะดำเนินการทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์จากเดิมคุณเป็นผู้ครอบครองรถยนต์กลับมาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์

เอกสารที่ต้องยื่นทางไฟแนนซ์รถเมื่อผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์หมดแล้ว

1 ใบคำขอโอนรถยนต์ (เซ็นต์ในช่องผู้รับโอน โดยลายเซ็นต์หรือลายมือชื่อให้ตรงกับที่เซ็นต์ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์)

2 สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง  ลายเซ็นต์เหมือนสัญญาเช่าซื้อ (ระบุใช้โอนรถยนต์ ทะเบียน………….)

3 สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง  ลายเซ็นต์เหมือนสัญญาเช่าซื้อ (ระบุใช้โอนรถยนต์ ทะเบียน………….)

4 หนังสือมอบอำนาจในการโอนรถยนต์ เซ็นต์ในช่องผู้มอบอำนาจ (ทางไฟแนนซ์รถส่วนใหญ่จะนำไปกรอกรายละเอียดเอง แต่ถ้าคุณไม่สบายใจที่เซ็นต์ใบมอบอำนาจลอยไว้ ก็ระบุในใบมอบอำนาจในข้อที่ 1 ว่าใช้ในการโอนรถยนต์ ทะเบียน……………….. ก็ย่อมได้) ไฟแนนซ์รถบางแห่งอาจจะให้คุณเป็นผู้รับมอบอำนาจจากไฟแนนซ์
โดยปกติแล้ว  ทางไฟแนนซ์รถจะมีเอกสารใบคำขอโอนและใบมอบอำนาจให้อยู่แล้ว ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านก็พอ ทางไฟแนนซ์รถอาจจะส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้คุณตามที่อยู่จัดส่งเอกสาร  ในกรณีที่คุณไม่สะดวกเดินทางมาติดต่อยังไฟแนนซ์รถ  หรือถ้าสะดวกในการติดต่อไฟแนนซ์รถ  แนะนำว่าติดต่อโดยตรงน่าจะดีกว่าเพื่อความรวดเร็ว  และเอกสารไม่ตกหล่นทางไปรษณีย์

เมื่อผ่อนรถหมดแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องชำระให้กับทางไฟแนนซ์รถ  คือค่าดำเนินการทางทะเบียนรถ(ค่าโอนรถยนต์)ในแต่ละไฟแนนซ์รถเรียกเก็บค่าโอนไม่เท่ากันแต่จะอยู่ในช่วง1,000 ถึง 3,000บาท โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงพันกว่าบาท

เมื่อทางไฟแนนซ์รถโอนให้เสร็จเรียบร้อย  ก็จะเลือกรับเล่มทะเบียนรถยนต์ของคุณได้ด้วยกัน 2 แบบ

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

2. ติดต่อรับเองที่ไฟแนนซ์รถ ในกรณีที่ไม่มารับเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแทนได้
ระยะเวลาในการโอนเล่มทะเบียนรถยนต์เมื่อผ่อนรถหมดแล้ว

ทางไฟแนนซ์รถส่วนใหญ่จะโอนกรรมสิทธิรถกลับคืนอยู่ในเวลาประมาณ 4-7  วันทำการ  ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถ้าต่างพื้นที่ ต่างจังหวัดอาจจะต้องใช้เวลา 15-30 วัน อย่างไรก็ตามควรสอบถามทางเจ้าหน้าที่  ว่าระยะเวลาในการโอนรถยนต์จะใช้เวลาเท่าไรถึงจะได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.