ผ่อนรถกับไฟแนนซ์ต่อภาษีอย่างไร

ผ่อนรถกับไฟแนนซ์ต่อภาษีอย่างไร

หลายคนไม่ทราบว่ารถยนต์ของเราที่ผ่อนรถกับไฟแนนซ์  เมื่อถึงเวลาต้องต่อภาษีรถยนต์จะต้องดำเนินการอย่างไร สำหรับรถที่ผ่อนอยู่กับธนาคาร  หรือไฟแนนซ์รถก็ต่อภาษีรถยนต์ประจำปีปกติ โดยรถยนต์ส่วนบุคคลก็ต่อภาษีได้ก่อนระยะเวลาภาษีหมด 3 เดือน

จะต่อภาษีรถที่ผ่อนกับทางไฟแนนซ์หรือธนาคาร มีขั้นตอนดังนี้

1 ไฟแนนซ์รถ  หรือธนาคารจะติดต่อให้ทางผู้เช่าซื้อมาชำระค่าภาษีรถยนต์  และค่าบริการต่อภาษีรถโดยทางไฟแนนซ์รถ  หรือธนาคารเป็นผู้บริการในส่วนนี้ให้

2 ต่อภาษีรถยนต์คันที่ผ่อนไฟแนนซ์อยู่ได้ด้วยตนเอง

3 ต่อภาษีรถยนต์คันที่ผ่อนไฟแนนซ์อยู่  โดยการว่าจ้างเฉพาะทางกับบุคคลที่ดำเนินการในส่วนงานต่อภาษีโดยตรงก็ได้

*รถยนต์ส่วนบุคคลที่อายุไม่เกิน 7 ปี สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ทันทีพร้อมกับ พ.ร.บ. รถยนต์ ณ ปัจจุบันรถยนต์ต่อภาษีสำหรับรถใหม่  ที่ไม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพนั้นสามารถต่อภาษีรถได้ที่เคาน์เตอร์วิส

* รถยนต์ส่วนบุคคลที่อายุเกิน 7 ปี จะต้องนำรถยนต์ไปตรวจสภาพที่กรมขนส่ง หรือ ตรอ.ที่รับตรวจสภาพรถยนต์ก่อน แล้วจึงซื้อ พ.ร.บ. และต่อภาษี

* รถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส NGV ต้องนำรถยนต์ไปตรวจสภาพก่อนต่อภาษีทุกปีตั้งแต่ได้ทำการติดตั้งแก๊ส NGV

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.