แบล็คลิสต์กู้ได้ไหม

ทุกคนต่างมีความต้องการในการใช้รถแตกต่างกันออกไป  คนส่วนใหญ่มักจะกู้เงินธนาคารซื้อรถด้วยด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่าไม่ต้องการสูญเสียเงินก้อนใหญ่  หรืออาจจะไม่มีเงินก้อนใหญ่ที่จะมาซื้อรถ  แต่ก็มีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่กู้เงินธนาคารซื้อรถแล้วไม่อนุมัติ โดยเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันแต่ที่แน่ๆ การติดแบล็คลิสต์นั้นก็หนึ่งในหลายปัจจัยการที่กู้เงินธนาคารซื้อรถแล้วไม่อนุมัติ
ติดแบล็คลิสต์ คืออะไร ???

ติดแบล็คลิสต์  คือการที่เราขอกู้เงินมาแล้วไม่ชำระหนี้คืน ทำให้เกิดหนี้เสีย  และเป็นเหตุให้มีประวัติเครดิตในการชำรหนี้เสียตามไปด้วย ทางสถาบันการเงินก็จะขึ้นชื่อบัญชีของคุณไว้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืน (ติดแบล็คลิสต์) ทำให้การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินนั้นๆ  หรือสถาบันการเงินอื่นอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติผ่าน  ถ้าไม่ได้มีการแก้ไขประวัติหนี้เสียก่อน
การแจ้งข้อมูลเครดิตจากเครดิตบูโรนั้น  ไม่ใช่รายงานการติดแบล็คลิสต์ แต่เป็นการรายงานแสดงข้อมูลเครดิตในส่วนประวัติในชำระสินเชื่อต่างๆ  กับสถาบันการเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจะแสดงประวัติการชำระสินเชื่อย้อนหลังไม่เกิน 24 เดือน  ดังนั้นหากประวัติการชำระที่ผ่านมาไม่ดี ปัจจุบันจะต้องพยายามชำระหนี้สินต่างๆ  ให้ตรงวันนัดชำระเพื่อ  จะแสดงให้เห็นได้ว่าปัจจุบันมีระเบียบวินัยทางการเงินมากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา

แล้วยังสามารถสร้างโอกาสให้แก่ตนเองที่จะขอกู้เงินธนาคารซื้อรถ  เพื่อได้รับโอกาสผ่านมากขึ้นกว่าประวัติเครดิตในการชำระเงินคืนที่มีประวัติเสีย

ประวัติเครดิตที่เคยเสีย  ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เวลาจะขอกู้เงินธนาคารซื้อรถทางธนาคารจะมีใบเซ็นยินยอมให้ตรวจเช็คข้อมูลเครดิตจากเครดิตบูโรทุกครั้งเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรถ

ความเป็นไปได้เมื่อติดแบล็คลิสต์ และต้องการขอกู้ 

* ติดแบล็คลิสต์ รถยนต์ โดนฟ้องและรถยนต์ถูกยึด ชื่อที่ใช้กู้เงินธนาคารซื้อรถนั้นหมดสิทธิ โอกาสที่จะขอกู้เงินธนาคารซื้อรถอีกคงเกือบเท่ากับ 0%

* ติดแบล็คลิสต์ มอเตอร์ไซด์ ถูกฟ้อง ถูกยึด โอกาสกู้เงินธนาคารซื้อรถเหมือนกับติดแบล็คลิสต์รถยนต์

* ติดแบล็คลิสต์  บ้าน คอนโด ถูกฟ้อง ถูกยึด โอกาสกู้เงินธนาคารซื้อรถผ่านนั้นค่อนข้างน้อย  ความเป็นไปได้อยูที่  30 – 50%

* ติดแบล็คลิสต์ บัตรเครดิต ไม่จ่ายชำระคืนหนี้  แล้วเป็นหนี้อยู่ 30000 / 50000 / 100000 โอกาสกู้เงินธนาคารซื้อรถผ่านนั้น 50 – 50%

* ติดประวัติล่าช้า ค้างจ่าย1งวด ค้างจ่าย2งวด ประนอมหนี้ยังผ่อนปกติ ปรับโครงสร้างหนี้ยังผ่อนปกติ ทั้งบ้านและบัตรเครดิต การจะขอกู้เงินธนาคารซื้อรถนั้นโอกาสสินเชื่อผ่าน 60 – 80%

* เคยติดแบล็คลิสต์  บัตรเครดิต โดยไม่ได้ชำระหนี้บัตรเครดิต  แต่ปัจจุบันได้มีการเคลียร์เรียบร้อย โอกาส ผ่าน 80 – 90%

การขอกู้เงินธนาคารซื้อรถ  เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารเป็นผู้กำหนดและเป็นผู้พิจารณาสินเชื่อ   ถ้าคุณมีประวัติในการชำระที่ไม่ดี  และต้องการจะขอกู้เงินธนาคารซื้อรถโดยที่ไม่มีบุคคลค้ำประกันรถยนต์ ต้องการขอกู้เพียงคนเดียวโอกาสการที่จะกู้เงินธนาคารซื้อรถก็ยิ่งได้รับโอกาสน้อยลงไปอีก

ดังนั้นผู้ที่ประวัติการชำระสินเชื่อที่ไม่ดีจะต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีหน้าที่การงาน  และรายได้มั่นคง  ไม่ได้เช่าบ้านอยู่  มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน  ไม่ติดประวัติเครดิตที่ไม่ดีด้วยเสมอ

การไม่ติดแบล็คลิสต์ ไม่มีเครดิตในด้านลบ โดยผู้มีประวัติเครดิตในการผ่อนชำระสินเชื่อต่างที่ดี คงรักษาประวัติเครดิตที่ดีไว้ตลอด   ย่อมได้รับโอกาสดี ในการขอสินเชื่อต่างๆกับธนาคาร

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.