ติดแก็ส LPG ขอสินเชื่อรถยนต์ได้หรือไม่

รถยนต์ที่นำไปติดแก็ส LPG สามารถนำมาขอสินเชื่อได้หรือไม่ คำตอบคือได้ แต่ต้องเป็นรถยนต์ที่มี

การแจ้งเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิง เป็นรถแก็ส โดยต้องลงในเล่มคู่มือทะเบียนรถยนต์ จากกรมการขนส่ง

ทางบกแล้วเท่านั้น

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Comments are closed.