ดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง เรื่องน่ารู้

ดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง  เป็นผลประโยชน์ของทางสถาบันการเงิน  ที่เรียกเก็บจากการปล่อยกู้สินเชื่อรถมือสองถือว่าเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งของสถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองจะเริ่มต้นใกล้เคียงกับรถใหม่ป้ายแดง (ณ ตอนนี้ปี 2555 ดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองเริ่มต้นประมาณ 3 % ต่อปี)

ในกรณีของรถมือสองที่ยื่นขอสินเชื่อรถมือสองนั้นยิ่งมีอายุการใช้งานที่มากขึ้น  จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองมากขึ้นตามอายุการใช้งานที่มากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่ารถยนต์มีค่าความเสื่อมราคารถยนต์อยู่ ยิ่งรถยนต์มีอายุมากขึ้นค่าเสื่อมรถยนต์ก็จะลดน้อยลงทุกปี  และลดลงเรื่อยๆจนไม่มีค่าเสื่อมราคารถยนต์จนกลายเป็นราคาซากรถยนต์
ส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองในช่วงระยะเวลาที่ขอกู้ในช่วง ปีที่ 1-3 จะใช้อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองในอัตราเดียว  ถ้าคุณเลือกระยะเวลาไม่เกิน  3 ปี แต่ถ้าคุณต้องการผ่อนสินเชื่อในระยะเวลา 4 ปี ทางสถาบันการเงินจะเรียกเก็บดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองคนละอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ผ่อน 3 ปี โดยระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นทุกปีนั้น  อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองจะบวกเพิ่มเข้าไปตั้งแต่ 0.1% ถึง 1.5% ต่อปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสถาบันการเงินแต่ละแห่งเป็นผู้ำกำหนด

ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ย

รถปี2011     รถปี2005     รถปี2000
เลือกผ่อนสินเชื่อรถที่ 2 ปี                       3%            4%             5% อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง
เลือกผ่อนสินเชื่อรถที่ 3 ปี                       3%            4%             5% อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง
เลือกผ่อนสินเชื่อรถที่ 4ปี                      3.25%        4.5%          5.5% อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง
เลือกผ่อนสินเชื่อรถที่ 5 ปี                       3.5%          5%             6% อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง

การคำนวณดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง

สมมุติ รถมือสองปี 2011 ขอสินเชื่อด้วยยอดวงเงิน 500000 บาท ดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสอง     3.5% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี

*  500000 คูณ 3.5 % เท่ากับดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองต่อปี  17500

*  17500 คูณ 5 ปี เท่ากับดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองรวม 5 ปี  87500

*  17500 หาร 12 เดือน เท่ากับดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองต่อเดือนที่ต้องชำระ  1458.33

** สินเชื่อรถมือสอง จะมี VAT7% ด้วยเสมอ **

ถ้าคุณต้องการชำระ  หรือเสียดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองให้น้อยที่สุด ควรเลือกขอสินเชื่อรถด้วยวงเงินน้อยหรือเพียงพอต่อความต้องการ
ถ้าคุณอยากได้ดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองที่ดีที่สุดต้องเลือกต้องเลือกระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อที่สั้น 2-3 ปี
ถ้าคุณอยากรู้ดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองที่ไหนดีที่สุด คุณต้องหาข้อมูลดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองทุกธนาคารเพื่อเปรียบเทียบว่าที่แห่งใดให้เงื่อนไขดอกเบี้ยดีสุด คุณต้องรวบรวมข้อมูลจากธนาคารหลักที่ปล่อยสินเชื่อรถมือสอง  ยอมเสียเวลาเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองดีที่สุด แล้วคุณจะพบว่า  แต่ละแห่งนั้นความแตกต่างเรื่องดอกเบี้ยนั้นมีน้อยมาก  เพราะว่าการปล่อยสินเชื่อรถมือสองมีการแข่งขันสูงซึ่งส่วนใหญ่  จะนำดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถมือสองมาจัดแคมเปญเพื่อดึงดูดให้เลือกใช้สินเชื่อรถมือสอง

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.