ชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์ล่าช้าเป็นอะไรไหม

การชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์นั้น ไม่มีใครต้องการที่จะชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์ล่าช้า  หรือค้างค่างวดสินเชื่อรถยนต์ แต่ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม อาจทำให้มีความจำเป็นที่ทำให้ล่าช้า   เมื่อสินเชื่อรถยนต์อนุมัติสัญญา เช่า-ซื้อแล้วย่อมต้องชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์ในทุก ๆ เดือน โดยชำระให้แก่ผู้ให้สินเชื่อรถยนต์ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ โดยสามารถผ่อนชำระได้หลายช่องทางตามช่องทางที่ทางไฟแนนซ์กำหนดไว้   เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส  เคาน์เตอร์ธนาคาร  ไปรษณีย์  และอื่นๆ เป็นต้น
เมื่อคุณเกิดการชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์ล่าช้า  แล้วสิ่งที่ตามมาเบื้องต้นนั้นคือ ค่าเบี้ยปรับชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์ล่าช้า  ถ้าการชำระล่าช้าเกิดการล่าช้ามาเป็นค้างชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์ เข้าสู่งวดที่ 2 หรือ มากกว่าขึ้นไป จะได้รับหนังสือติดตามทวงถามให้มาชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์แล้ว จะต้องถูกปรับเป็นค่าติดตามทวงถาม
การผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์ล่าช้า  ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไร ในส่วนของประวัติการชำระสินเชื่อจะปรากฎว่ามีการจ่ายล่าช้า มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อในคราวต่อไปไม่มากก็น้อย  ถ้าคิดจะขอสินเชื่ออื่น ๆ ในคราวต่อไปถ้ามีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่ดี ตรงต่อเวลา ไม่มีผิดนัดชำระแล้วเป็นสิ่งการันตีในการขอสินเชื่อคราวต่อไปอนุมัติได้โดยง่าย แต่ทั้งนี้ทั้งการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนด

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.