จัดไฟแนนซ์ขอสินเชื่อรถยนต์ทำไมต้องมีผู้ค้ำประกัน

การจัดไฟแนนซ์  ขอสินเชื่อรถยนต์มือสองนั้น ทำไมต้องใช้ผู้ค้ำประกันด้วย  สาเหตุที่ว่า ทางสถาบันการเงินนั้นตั้งเงื่อนไขต้องมีผู้ค้ำประกัน  เพื่อที่จะลดความเสี่ยง  ที่ผู้เช่าซื้อตามสัญญาขาดส่งค่างวดหรือเหตุอันใดก็ตามทำให้ค้างชำระค่างวดรถยนต์ ทางสถาบันการเงินจะได้ติดตาม ทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเพื่อที่ให้ติดตาม ทวงถามไปยังผู้เช่าซื้อเพื่อที่ให้มาชำระค่างวดที่คงค้างจ่ายอยู่
ผู้ค้ำประกันรถยนต์นั้นมีส่วนต้องรับผิดชอบตามในสัญญาเช่าซื้อระบุไว้ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อทำผิดข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ (โดยทั่วไปรับผิดชอบคนละครึ่ง)

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.