เตรียมตัวอย่างไร ก่อนที่จะกู้เงินธนาคาร

กู้เงินธนาคารเพื่อซื้อรถยนต์ ซื้อบ้าน หรือ กู้เงินธนาคารเพื่อลงทุนทางธุรกิจ นั้นต้องสำรวจก่อนพื้นฐาน

ตัวท่านเองก่อนในด้านเครดิตบูโรว่ามีประวัติการผ่อนชำระในอดีตเป็นเช่นไร
– มีติดประวัติผ่อนชำระล่าช้าหรือไม่

– มีติดประวัติไม่ผ่อนชำระสินเชื่อสถาบันการเงินไหนหรือไม่

– มีติดประวัติประนอมหนี้กับสถาบันการเงินไหนหรือไม่

เมื่อสำรวจพื้นฐานด้านเครดิตแล้ว ไม่มีติดประวัติเสียด้านเครดิตแล้ว  จะกู้เงินธนาคารให้อนุมัติได้ง่าย

จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกันด้วย ถ้าเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ ที่นามสกุลเดียวกัน มีรายได้ที่ชัดเจน

ประกอบด้วยก็จะได้คะแนนดีกว่าเพื่อน คนรู้จัก แต่เพื่อนหรือคนรู้จักก็สามารถค้ำประกันได้

โดยส่วนใหญ่กู้เงินธนาคารก็จะใช้เงินเอกสารพื้นฐานโดยทั่วไป

– บัตรประชาชน

– ทะเบียนบ้าน

– สมุดเงินฝาก หรือ สเต็ทเม้น 6 เดือนล่าสุด

– สลิปเงินเดือน หรือ ใบรับรองเงินเดือน

– ในการที่ไม่มีสลิปเงินเดือน หรือ ใบรับรองเงินเดือน จะใช้เอกสารที่สามารถแสดงถึงที่มาของรายได้ เช่น ทวิ50 เป็นต้น

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.